top of page

Förvaltning

Genom förvaltningen hjälper vi fastighetsägare och uppdragsgivare att utveckla och vårda sitt fastighetsbestånd.
På uppdrag hanterar vi teknisk-, ekonomisk- och administrativ förvaltning av era fastigheter oavsett om det handlar om hyresbostäder, kommersiella fastigheter eller privata boenden. Vi tar helhetsansvaret för skötsel, underhåll, kontakt med hyresgäster och planeringen kring eventuella åtgärder och renoveringar. Vi hjälper er med underhållsplaner och ser till att åtgärda eventuella fel/brister i rätt tid. Vi kan bistå med förvaltare, drift-/fastighetstekniker, projektledare. Skulle vår egen personal inte räcka till tar vi in rätt kompetenser anpassade för just er fastighet.

bottom of page