top of page

Förvaltning

Vimini hjälper fastighetsägare och uppdragsgivare att vårda och utveckla sitt fastighetsbestånd. Vi tar helhetsansvaret för teknisk-, ekonomisk- och administrativ förvaltning av hyresbostäder, kommersiella fastigheter och privata boenden. Vi erbjuder skötsel, underhåll, kontakt med hyresgäster, samt planering av renoveringar och åtgärder. Vimini kan tillhandahålla personal som förvaltare, drift-/fastighetstekniker och projektledare, och tar även in andra kompetenser vid behov. Vi ser till att fastighetsägare och uppdragsgivare får en problemfri förvaltningslösning och trygghet för deras fastigheter.

bottom of page