top of page

Förvaltning

Vi tar helhetsansvaret för teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning av hyresbostäder, kommersiella fastigheter och privata boenden. Vi erbjuder skötsel, underhåll, kontakt med hyresgäster, samt planering av renoveringar och åtgärder. Vimini kan tillhandahålla personal som förvaltare, drift och fastighetstekniker samt projektledare. Vi ser till att fastighetsägare och uppdragsgivare får en problemfri förvaltningslösning och trygghet för deras fastigheter.

Vimini hjälper fastighetsägare och uppdragsgivare att vårda och utveckla sitt fastighetsbestånd.

 Utvalda förvaltningsuppdrag

bottom of page