top of page

Projektledning

Våra projektvolymer varierar mellan några miljoner upp till en kvarts miljard, men oavsett storlek är vi en liten och effektiv organisation som besitter gedigna kunskaper inom projekt- och produktionsstyrning. Vi strävar alltid efter att utföra projekten på ett effektivt sätt och arbetar hårt för att uppnå våra kunders mål och önskemål. Med vår expertis kan vi ta hand om allt från planering och projektledning till utförande och färdigställande av projektet.

Vi på Vimini har en bred kompetens inom ombyggnadsprojekt, oavsett om det rör sig om mindre eller större projekt.

Utvalda projekt

bottom of page