top of page

Våra tjänster

Vårt erbjudande bygger på en stark grund av förtroende, engagemang och kunskap. Genom att bygga starka relationer med våra kunder kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar som verkligen passar deras behov.

 

Vi är engagerade i varje steg av processen och sätter alltid kunden i fokus för att säkerställa resultat. Vår breda kunskap och erfarenhet inom vårt område gör att vi kan leverera högkvalitativa resultat som överträffar förväntningarna.

 

Vi är stolta över att vara en pålitlig partner för våra kunder och att kunna bidra till deras framgång.

På Vimini är det medarbetarna som gör skillnad

Vimini förvaltning och projektledning

Vi hanterar teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning av era fastigheter. Oavsett om det gäller hyresbostäder, kommersiella fastigheter eller privata boenden. Vi tar ett helhetsansvar och ser till att underhåll, kontakt med hyresgäster och planering av åtgärder utförs snabbt och smidigt. Vi åtgärdar fel och brister i rätt tid, tar hand om de dagliga ekonomiuppgifterna och kan bistå med egna projektledare vid större renoveringar. Vid större åtgärder ser vi till att ta in specialistkompetenser, anpassade för just er fastighet.

Fastighetsförvaltning

Vimini förvaltning och projektledning

Teknisk förvaltning är en viktig del av fastighetsförvaltning där målet är att bibehålla och utveckla fastighetens tekniska system och infrastruktur. Vi hjälper våra kunder med allt från el- och VVS-installationer till ventilationssystem, hissar och brandlarm. Våra tekniska förvaltare genomför regelbunden tillsyn och underhåll av fastighetens tekniska system. Vi identifierar och åtgärdar problem och brister innan de leder till störningar eller driftavbrott, allt för att öka trivseln för hyresgästerna och minska driftkostnaderna för fastighetsägaren. Vi ser även till att fastigheten följer gällande lagar och regler kring säkerhet och miljö, samt ansvarar för att genomföra nödvändiga besiktningar och dokumentation av fastighetens tekniska system.

Teknisk förvaltning

Vimini förvaltning och projektledning

Våra drift och fastighetstekniker hjälper till med den dagliga driften och underhållet av er fastighet, på ett engagerat och hållbart sätt. Det omfattar allt från tillsyn och skötsel till felavhjälpande underhåll, energioptimering, SBA och egenkontroll. De ser till att ventilationssystemet fungerar som de ska och att byggnaden har tillräckligt med brandlarm och utrymningsvägar. För att fastighetsdriften ska fungera på bästa sätt är det viktigt med en väl fungerande ärendehantering och kommunikation mellan fastighetsförvaltaren, fastighetsteknikerna och hyresgästerna. Genom att ha tydliga rutiner för felanmälan och en effektiv kundtjänst löser vi snabbt problem så hyresgästerna känner sig trygga i sin bostad eller lokal. 

Fastighetsdrift

Vimini förvaltning och projektledning

Våra drift och energioptimerare har hållbarhet i fokus och ser till att energiförbrukningen är hållbart smart, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Genom att optimera energiförbrukningen kan fastighetsägare minska sina energikostnader, förbättra miljöprestandan och skapa en mer hållbar framtid.

Drift och energioptimering

Vimini förvaltning och projektledning

Vi tar hand om de dagliga ekonomiuppgifterna när det gäller förvaltning av en fastighet. Vår leverans innefattar hela kedjan av tjänster från kontraktsregistrering, hyresavisering, krav och inkasso, elektronisk fakturahantering, löpande redovisning, bokslut och årsredovisning till budget, analys och uppföljning.

Ekonomisk förvaltning

Vimini förvaltning och projektledning

Projektledaren tar ett helhetsansvar över ert projekt och ser till att era visioner och mål uppfylls. Vi tar oss an små som stora projekt, med en liten men effektiv organisation. Våra projektledare hjälper till att styra, leda och koordinera alla aktiviteter och deltagare inom ett projekt. De stämmer av och rapporterar till kund och ser till att engagera och motivera projektgruppen så att rätt sak levereras i utlovad tid, med rätt kvalité och inom fastställda kostnadsramar.

Projektledning

Vimini förvaltning och projektledning

De flesta byggprojekt som omfattas av ett bygglov enligt Plan- och bygglagen kräver att byggherren anlitar en certifierad kontrollansvarig. 

Vår uppgift är att upprätta en kontrollplan och närvara på tekniska samråd med kommunen. Vi genomför även kontinuerliga kontroller enligt PBL och följer upp det bestämts vid det tekniska samrådet.

Kontrollansvarig

Vimini förvaltning och projektledning

Vi har stora erfarenheter av projektering och hjälper er med allt ni behöver för ett lyckat projekt. En god och planerad projektering är oftast en av de viktigaste faktorerna för ett lyckat projekt i produktionsfasen.  Våra projekteringsledare tar fram kompletta handlingar, för att entreprenörerna ska kunna utföra projektet på ett sätt som kunden önskar. Vi förmedlar er vision på ett begripligt och kalkylerbart sätt, med en god planeringsförmåga och stor kompetens i produktionsledet.

Projekteringsledning

Vimini förvaltning och projektledning
bottom of page